0

Betingelser

Her finner du kjøpsbetingelser for privatpersoner, samt for bedrifter og virksomheter.

Takk for at du ønsker å handle hos Foto.no. Før du legger inn en ordre, må du klikke at du aksepterer «Vilkår og betingelser for kjøp i nettbutikk» i kassen. I kassen kan du også klikke på «Vis hele»-lenken for å lese vilkårene.

Våre salgsbetingelser

Nedenfor finner du Foto.no AS sine standard salgsbetingelser for private. Disse betingelsene gjelder når du handler i våre nettbutikker foto.no og leicastore.no.

Salgsbetingelser for bedrift finner du her

Salgsbetingelser private

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelig på lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene

Selger er Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo, e-post: info@foto.no, telefon: +47 46 46 24 24, org.nr. 948 974 843. Foto.no AS er ansvarlig selger for både nettbutikken foto.no og for nettbutikken leicastore.no.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vi tar forbehold om trykkfeil, eller feilprising som er urimelig lav eller høy i forhold til veiledende priser i markedet, samt at kjøper burde ha skjønt at pris var feilpriset eller urimelig på kjøpstidspunktet.

3.1 Prisendringer

Pris i tilbud fra Foto.no er basert på tilbudsdagens priser og valutakurser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Foto.no AS regulere prisene forholdsmessig.

Prisendringer kan forekomme grunnet endringer i våre kostpriser som følge av endring i valutakurser og råvarepriser.

3.2 Pakker til Svalbard

Foto.no AS sender pakker til Svalbard som vanlig postpakke med Posten/Bring, også kalt "Pakke til hentested". Disse sendingene får et fast pristillegg på kr. 400,- inkl. mva. I tillegg kommer porto på kr. 99,- inkl. mva på disse sendingene, totalt 499,-. For Bedriftspakke Ekspress eller bedriftspakke, må kunde ta kontakt for nærmere avtale.

Avgiften er satt av Posten Norge AS for alle pakker til/fra Svalbard.

Pristillegget gjelder for alle pakkeprodukter som sendes til postnummer: 9170-9179.

9170 Longyearbyen
9171 Longyearbyen
9172 Isfjord på Svalbard
9173 Ny-Ålesund
9174 Hopen
9175 Sveagrua
9176 Bjørnøya
9177 Hornsund
9178 Barentsburg
9179 Pyramiden

4 Tilbud

Tilbud varer så lenge lageret rekker, om ikke annet er spesifisert.

4.1 Tilbud på demo og brukte varer

Tilbudet er gyldig i 2-5 dager, og kan ikke reserveres av kunde i perioden. Foto.no AS benytter seg av "først til mølla"-prinsippet på demo og bruktvarer, og garanterer ikke at produktet er på lager før et tilbud er gått ut eller fortsatt er aktivt. Foto.no AS står ikke til ansvar for tap og ulemper som skyldes tid mellom tilbud og faktisk kjøp.

5 Produkter

Alle varer levert av Foto.no AS og Leica Store Oslo kan brukes i Norge.

5.1 Lager

Vi tar forbehold om skrivefeil, lagerfeil, utsolgte varer og feil på våre nettsider.

6 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

7 Betaling

Foto.no AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Foto.no AS til kjøperen

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Foto.no AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

7.1 Gavekort

Gavekort gjelder kun for Foto.no sine fysiske butikker, samt nettbutikk. Gavekort har en gyldighet på 24 måneder. Maks beløp per gavekort er kroner 15.000,-. Gavekortet kan i gyldighetsperioden benyttes flere ganger til beløpet er oppbrukt. Saldo kan sjekkes i vår nettbutikk. Gavekort kan ikke byttes mot kontanter. Gavekort kan ikke kjøpes eller benyttes i nettbutikken leicastore.no.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

8 Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8.1 Fraktgaranti

Foto.no tar ansvar for tapt/skadet gods gjennom en fraktgaranti på kr 59,- inkl. mva. Skal Foto.no AS bistå med hjelp ved synlig skade, må dette meldes inn Foto.no AS innen kl. 16:00 neste virkedag. Ved skjult skade må dette meldes Foto.no AS innen åtte virkedager. Dersom man har fraskrevet seg fraktgarantien, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Kjøperen skal ved mottak av varer kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse og senest innen to virkedager etter mottak reklamere eventuelt avvik.

9 Uavhentet pakke på postkontor, pakkeboks eller Post i Butikk

Posten/Bring sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor, pakkeboks eller Post i butikk. Dersom pakken ikke er hentet innen postens hentefrist som står i hentemeldingen på sms, e-post eller i Postens app, returneres pakken til oss.

Foto.no AS forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr dersom en sending ikke hentes. Dette gebyret dekker våre kostnader ved behandlingen av returen. Uavhentede pakker blir fakturert kunde med kr 500,- inkl. mva. i gebyr.

Å unnlate å hente pakken, er ikke det samme som å benytte seg av angreretten. Ønsker du å benytte deg av 14 dagers angrerett, ber vi deg hente ut pakken og kontakte kundesenteret for å få returinformasjon. Benytter du deg av denne retten, må du kun betale returfrakt til oss. Se mer informasjon under punkt 11. Angrerett.

10 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

11 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før fristen er gått ut. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Fyll ut angrerettskjema og send det på e-post til info@foto.no eller som brev til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo.

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående vare vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Foto.no AS for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten, må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Retur

Ved angrerett skal kjøper sende tilbake varene i den stand de ble mottatt inklusive original emballasje til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo. Kjøperen må sørge for frakt hvis annet ikke er avtalt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

12 Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig, for eksempel e-post.

Selgeren bør snarest tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens skriftlige fremsettelse eller krav om forsinkelse.

Oppfyllelse

Kjøper

 • Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
 • Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger

 • Foto.no AS kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdsel eller betalingsformidling eller annet forhold utenfor kjøperens kontroll og som kjøperen ikke kan overvinne. Er varen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

 • Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
 • Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
 • Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

 • Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13 Mangel på varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig via brev eller epost til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo eller e-post til info@foto.no.

Retur av varer

Retur av varer knyttet til reklamasjon, sendes til Foto.no AS, Trelastgata 3, 0191 Oslo. Hvis annet ikke er avtalt, kan kunde ta kontakt via telefon 46 46 24 24 eller  på e-post til info@foto.no for å få tilsendt returlapp.

Retting eller omlevering

 • Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

 • Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

 • Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Tvist
Selger forholder seg til Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

14 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

 • Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

 • Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

 • Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

 • Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr pålydende kr. 500,-. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15 Brukerveiledninger

Alle produkter har med brukerveiledning fra produsent. Disse ligger enten ved produkt, eller står påført direkte på produktet. I de tilfeller produsenten ikke har brukerhåndbok eller brukerveiledning, må kjøper laste de ned kostnadsfritt direkte fra produsentenes nettsteder.

16 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

17 Bruk av Foto.no AS sine nettsteder fra utenfor Norge

Med mindre annet er spesifisert, er innholdet på Foto.no AS sine nettsteder, foto.no og leicastore.no utelukkende rettet mot de som besøker nettstedene fra Norge. Foto.no AS gir ingen garanti for at produkter eller tjenester som er nevnt i innholdet på disse nettstedene, vil egne seg for bruk, eller være tilgjengelig fra andre land. De som velger å få tilgang til dette nettstedene fra andre land, er ansvarlig for å følge lokale lover og regelverk, der lokale lover og regelverk er aktuelle.

18 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Les om personvernerklæringen her.

19 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller på nettstedet forbrukerradet.no.
 
________________________________________

Salgsbetingelser bedrifter

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle bedriftssalg fra Foto.no AS såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. For å kunne handle på Foto.no AS sine nettbutikker foto.no og leicastore.no må du ha fylt 18 år.

Kunder

Foto.no AS selger kun til virksomheter med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret. Foto.no AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Foto.no AS sine nettbutikker, produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside. Alle varer solgt på Foto.no AS kan brukes i Norge.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Foto.no AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Foto.no AS i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i nettbutikkene som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Foto.no AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Foto.no AS lager. Dersom virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Foto.no AS innen 5-fem virkedager regnet fra levering.

Levering/risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Foto.no AS lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Foto.no AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen(e) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Fraktgaranti

Foto.no tar ansvar for tapt/skadet gods gjennom en fraktgaranti på kr 39,- inkl. mva. Skal Foto.no AS bistå med hjelp ved synlig skade må dette meldes inn til selger innen kl. 16:00 neste virkedag. Ved skjult skade må dette meldes Foto.no AS innen åtte virkedager. Dersom man har fraskrevet seg fraktgarantien, går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Kjøperen skal ved mottak av varer kontrollere at disse stemmer overens med ordrebekreftelse og senest innen to virkedager etter mottak reklamere eventuelt avvik.

Betaling/morarenter

Dersom ikke annet er avtalt, er betalingsbetingelsen kontant betaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Foto.no AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant - Eiendomsrett

Foto.no AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Foto.no AS eiendomsrett av virksomheten og holdes adskilt fra virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes virksomheten eller forhold på kjøperens side, har Foto.no AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Foto.no AS foretar retting eller omlevering, kan ikke virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 5-fem virkedager regnet fra levering. Ved fysiske skader på vare så må embalasjen ikke kastes av hensyn til dokumentasjon og retur.

Reklamasjon

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 5-fem dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. Foto.no AS gir ikke virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Erstatningsansvar

Foto.no AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Foto.no AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Foto.no AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

Servicemail

Foto.no AS sender ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgningsepost relatert til gjennomførte kjøp hos Foto.no og Leica Store Oslo.

Force Majeure

Er Foto.no AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Foto.no AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Foto.no AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Virksomheter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen, anses Oslo Tingrett som vedtatt verneting.

0

Handle i nettbutikken

Her finner du generell informasjon om hvordan kjøp i nettbutikken fungerer.

Les mer
0

Prismatch

Finner du en ordinær pris som er billigere hos våre konkurrenter med fysisk butikk eller pick-up point, matcher vi prisen.

Les mer
0

Betaling

Foto.no kan tilby forskjellige betalingsalternativer både i de fysiske butikkene og i nettbutikken. 

Les mer
0

Omtaler

Din anbefaling betyr mye for andre kunder.

Les mer
0

Frakt

Foto.no benytter Posten og Bring, samt andre fraktselskaper, for å få din ordre levert.

Les mer
0

Angrerett

Ved kjøp i nettbutikken har man alltid 14-dagers angrerett.

Les mer
0

Betingelser

Her finner du kjøpsbetingelser for privatpersoner, samt for bedrifter og virksomheter.

Les mer
0

Personvern

Her kan du lese om hvordan Foto.no AS samler inn og behandler personopplysninger.

Les mer
0

Trygg e-handel

Du kan kjenne deg trygg og sikker når du handler hos Foto.no.

Les mer
0

Gavekort

Foto.no tilbyr fleksible gaverkort som er gyldig i 24 måneder fra kjøpsdato.

Les mer