Julegavetips →

0

Bærekraft

Foto.no er opptatt av bærekraft, og i november 2022 ble vi sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift.

Vi jobber systematisk med hvordan vi kan forbedre oss og vår påvirkning på klima- og miljø, og vi håper å kunne inspirere både kundene våre og våre leverandører til å ta bærekraftige valg.

Retur av elektronisk avfall

Vi tar ansvar for å kildesortere vårt avfall, og vi oppfordrer kundene våre til å gjøre det samme.
I vår serviceavdeling kan du levere inn elektronisk avfall gratis, uansett om du har kjøpt produktet hos oss eller ikke.

Avfallet du leverer til oss blir med dette samlet inn av de landsdekkende returselskapene NORSIRK og Grønt Punkt Norge, som vi har samarbeid med.

Behov for miljøbevissthet i vår bransje

Vi informerer våre leverandører om våre etiske retningslinjer, og vi forventer at våre leverandører følger disse retningslinjene.

Vi har startet en kartlegging av hvilke av våre leverandører som er miljøsertifisert, og hvilke av produktene deres som er miljømerkede og ikke. I vår bransje ser vi hittil at det dessverre er lite fokus på miljømerking av produkter. Det er kun noen typer forbruksbatterier som inneholder noen form for miljømerking per i dag. I tråd med at samfunnet har lagt mer fokus på at bedrifter skal bli miljøsertifisert, jobber vi for at det blir et større fokus på at produkter skal bli mer miljøvennlige.

Gjennom dette arbeidet håper vi at også leverandørene og produsentene legger mer fokus på å synliggjøre hele produksjonslinjen, og påse en miljøvennlig produksjon av produktene. I tillegg til materialene produktene består av, er det også viktig med fokus på alt fra gode arbeidsforhold på fabrikkene, til emballasje og frakt.

Vårt bærekrafts arbeid

Overordnet forholder Foto.no seg til FNs 17 bærekraftmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Foto.no har valgt å fokusere på følgende av målene der det anses at selskapet har størst mulighet for å kunne påvirke:

 • God helse og livskvalitet
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Ansvarlig forbruk og produksjon

God helse og livskvalitet

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene. 

De siste tiårene er det gjort historiske fremskritt på dette området. Likevel har verden en lang vei igjen å gå for å nå alle delmålene. Dette krever en stor innsats fra både sivilsamfunn, næringsliv og politikere. Å få i gang gode systemer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, tilgang til legehjelp og å fremme gode levesett er grunnleggende for å nå målene. Videre vil målet om å satse på nasjonale helsetjenester og på et globalt system for universelle helsetjenester bli svært viktig.

Hva gjør Foto.no

Foto.no er opptatt av god helse og har tilrettelagt en god del for å sikre dette maksimalt i bedriften:

 • Medlemskap i SATS og mulighet for å delta på fellestrening for alle ansatte
 • Kantineordning med en rekke sunne alternativer
 • Tilgang på frukt, grønt og godt kaldt vann/kullsyreholdig vann
 • Bedriftslegeordning
 • Behandlingsforsikring med tilgang på forebyggende hjelp innenfor både fysisk helse, psykisk helse og økonomisk rådgivning.
 • Tilrettelegging for spesielle behov
 • Systematisk jobbing med verdier og holdninger og for å sikre godt arbeidsmiljø
 • Sosiale arrangementer
 • Winningtemp: System for å kontinuerlig måle den interne «temperaturen» og ansatt-opplevelser med mulighet for anonyme varslinger og meningsytringer.

Hva kan alle gjøre?

 • Velg miljøbevisst
  • Mange produkter inneholder skadelige kjemikaler og produkter som kan være skadelig for deg selv og naturen. Gå gjennom produktene du bruker hjemme og velg de som er miljøsertifiserte. Få i gang diskusjoner på skolen eller arbeidsplassen din og forsøk å få de til å velge miljøbevisst.
 • Vaksiner deg
  • For å beskytte samfunnet vårt mot livsfarlige sykdommer og pandemier, er det viktig at du vaksinerer deg.
 • Ta trappa og spis mer grønt
  • For lite fysisk aktivitet for mye sukker og fett i kostholdet, er en helseutfordring i Norge. Små handlinger i hverdagen bidrar til bedre helse. Du kan velge å ta trappa i stedet for heisen, og sykle eller gå når du kan. Å spise mer frukt, grønt og belgvekster gjør godt for kropp og sjel. Linser og bønner er en god proteinkilde, som gjør det mett uten fett.
 • Bry deg om andre
  • Vær en god venn. Vær tålmodig med og støtt de du kjenner som sliter med den mentale helsen. Psykiske problemer som depresjon og angst kan være vanskelig å sette seg inn i, om man ikke har opplevd det selv. Ved å lese mer om vanlige psykiske plager forstår du mer og kan være en enda bedre støtte for venner og bekjente som har det vanskelig.
 • Vær aktiv utendørs
  • Dagslys, frisk luft og bevegelse ute i naturen er bra for den psykiske og fysiske helgen vår. Ta med deg en venn eller flere, og utforsk et nytt grøntområde i ditt nærområde. Bare en halvtimes gåtur kan gjøre en forskjell for kropp og sinn.
 • Få nok søvn
  • Mange unge slikter med å få nok søvn. God søvnkvalitet er viktig for overskudd i hverdagen. Det reduserer stress og bedrer den mentale helsen. Å legge bort mobil- og skjermer minst en time før du legger deg, kan hjelpe deg å sove bedre
 • Engasjer deg
  • Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.
  • De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger, og bli med å nå bærekraftmålene.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mer anstendig arbeid - Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

Hva må gjøres? For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Hva gjør Foto.no

 • I prosess for Miljøfyrtårnsertifisering.
 • Forsvarlig drift for å sikre arbeidsplasser:
  • Kontinuerlig legge strategier og ta beslutninger som fremmer en bærekraftig økonomisk drift.
  • Sørge for anstendige arbeidsforhold for alle ansatte i henhold til «code of conduct». Se vedlegg
  • Inkludere personer med «spesielle behov» dersom mulig for oppgaven
  • Overvåke hvorvidt det forekommer diskriminering på noe plan.
  • Legge til rette for anonym varsling gjennom Winningtemp
  • Ta grep ved varsling
 • Stille krav til leverandører og produsenter:
  • Foto.no har utarbeidet og sendt ut en «code of conduct» til alle leverandører med forventninger og krav.
  • Jobbe akivt med leverandørene
  • Så langt som mulig kontrollere at våre produkter blir produsert etter vår «code of conduct»
  • Kreve sertifisering eller dokumentasjon fra leverandører
  • Velge sertifiserte leverandører dersom mulig
  • Kontrollere at våre tjenesteleverandører som f.eks renhold, kantine, transport etc drifter etter vår «code of conduct»

Hva kan alle gjøre?

Vær en bevisst forbruker

 • Velg mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne, behandler dem godt og tar avstand fra barnearbeid. Clean Clothes Campaign har en liste over klesmerker som har forpliktet seg til å skape trygge arbeidsplasser for tekstilarbeidere. At kleskjedene bruker åpne fabrikklister, er en forutsetning for å kontrollere om deres arbeid med miljø og etikk er troverdig. Framtiden i våre hender har en liste over hvilke selskap som er transparente.

Be om kvittering

 • Be alltid om kvittering når du betaler for en tjeneste, som bilvask og håndverkerjobb. Å ikke ville gi kvittering er et tegn på skattefusk. Det svekker samfunnsøkonomien og arbeideres rettigheter og lønninger på sikt.

Si ifra!

 • Du har krav på arbeidskontrakt når du blir ansatt. Søk hjelp dersom du opplever at venner eller deg selv ikke behandles bra i arbeidslivet. Du kan lese mer om hva du har krav på i arbeidslivet hos LOs sommerpatrulje, som også hjelper unge mennesker med deres rettigheter i det norske arbeidslivet.

Engasjer deg

 • Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon. 
 • De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftmålene! 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Hva gjør Foto.no?

 • I prosess for Miljøfyrtårnsertifisering.
 • Leier lokaler av ISO-sertifisterte aktører. Dvs at energibruk, avfallshåndtering etc er ihht bærekraft-prinsipper
 • Sortering av eget anfall
 • Automatisk ledlys
 • Handler kontormateriell, pakkemateriell etc fra miljøsertifiserte aktører
 • Kjøper kvalitet som varer i inventar, profilklær, profilartikler mm, og fra bedrifter med miljøprofil
 • Bruker underleverandører for servicetjenester med miljøprofil; Renhold, frakt, kantine etc
 • Elvarebil
 • Minimalisere bruk av engangsprodukter
 • Fokus på brukt utstyr og utleie av utstyr
 • Stille krav til leverandører og produsenter:
  • Foto.no har utarbeidet og sendt ut en «code of conduct» til alle leverandører med forventninger og krav. Se vedlegg.
  • Kontinuerlig følge opp leverandører om temaet
  • Så langt som mulig kontrollere at våre produkter blir produsert etter vår «code of conduct» som er basert på Etisk Handel Norge sine prinsipper
  • Kreve sertifisering eller dokumentasjon fra leverandører. Bygges og bevisstgjøres over tid
  • Velge sertifiserte leverandører dersom mulig
  • Kontrollere at våre tjenesteleverandører som f.eks renhold, kantine, transport etc drifter etter vår «code of conduct»

Hva kan alle gjøre?

 • Menneskerettigheter i næringslivet
  • Næringslivet har et enormt etisk ansvar, og du som forbruker har påvirkningskraft. Investerer selskapet du ønsker å kjøpe noe fra i land som driver grove menneskerettighetsbrudd? Engasjer deg i kampen om å få på plass etiske retningslinjer i næringslivet. Lær mer om bærekraftig handel av Etisk Handel Norge.
 • Kjøp produkter som er bærekraftige
  • Finn ut om de nye tingene eller klærne du skal kjøpe oppfyller kravene om bærekraftig produksjon. Er de som lager produktet opptatt av klima og miljø, og hva gjør de for det? Har det blitt benyttet resirkulerte materialer? Avgir klærne mikroplast? Får arbeiderne anstendig lønn? Og husk, det mest bærekraftige er som regel å ikke kjøpe nye ting i det hele tatt. Lær mer om klær og bærekraft av Framtiden i våre hender.  
 • Kjøp brukt og ta vare på tingene dine
  • Kan du heller kjøpe det du ønsker deg på Finn.no eller Tise? Ved å kjøpe noe som allerede er produsert og gjenbruke det, reduserer du fotavtrykket ditt på planeten. Reparer klær og ting som har gått i stykker. Selg eller gi bort det som fortsatt er brukbart, og resirkuler det som er verdt å kaste. 
 • Spis bærekraftig 
  • Spis mindre kjøtt, fjærkre og fisk. Det gar med mye mer ressurser på å produsere animalske matvarer enn grønnsaker. Belgvekster som korn, bønner og linser krever mye mindre ressurser å produsere og er gode proteinkilder. Spis kortreiste matvarer i sesong når du kan.  
 • Vær en bærekraftig turist 
  • Reis på en måte som støtter lokalsamfunn og miljø. Velg bærekraftige turoperatører som tar hensyn til naturen, dyrene og menneskene som bor der. Støtt lokale kafeer, butikker og reiseliv fremfor å velge de store, internasjonale kjedene. Utforsk steder du kan reise til med tog heller enn med fly.  
 • Engasjer deg
  • Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon. 
  • De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftmålene!
0

Etiske retningslinjer for leverandører

Foto.no AS er bevisst sitt sosiale ansvar. Vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø.

Les mer
0

Ethical Guidelines for Suppliers

Foto.no AS is aware of its social responsibility. Our company goal is to combine common sense in business with a clear responsibility to our society and environment.

Les mer