0

Foto.no i ny drakt

Du har kanskje oppdaget at vi har en helt ny designprofil?

Etter noen år med stor utvikling og sammenslåing med Interfoto og Fotocare hadde vi behov for å samle oss og fortelle vår felles historie, både med ord og visuelt. Det er alle oss som jobber i Foto.no som bærer denne historien og alle våre ansatte har vært med i denne prosessen. Vi er veldig stolte av resultatet og håper du også liker det. 

Vår historie

Vi ble startet av et knippe, engasjerte gründere. Nå er vi 70 motiverte ansatte. 
Vi liker å si at vi er et selskap drevet av lidenskap – vi brenner rett og slett for foto og video – og folk. Det er viktig for oss at dere, kundene våre, er 100% fornøyd. Våre ansatte er i overkant opptatt av å yte god service, kan du si.

Vi kaller oss selv faglig engasjerte. Vi elsker å lære, deler villig av vår kunnskap, og tar jobben vår på alvor.

Hos oss står folk fremst i pannebrasken. Vi har prøvd å skape en raus og åpen kultur der folk får lov til å være seg selv, og der ansatte gis rom til å vokse på jobb og i livet. Et felleskap av personligheter. Vi har en iboende tro på individets egenskaper. Derfor praktiserer vi frihet under ansvar og gir folkene våre et stort mulighetsrom.

Lidenskap for folk er god business, mener vi. Individer som tar ansvar og initiativ skaper nemlig en handlekraftig kultur. Kanskje er det derfor vi er et selskap i kontinuerlig vekst – i stadig utvikling, i kontinuerlig bevegelse? 

For oss er det å bli bedre, skjønne mer, utvikle vår kunnskap om fag og forretning, et mål i seg selv. Det holder oss nysgjerrige og interesserte. Eller lidenskapelige, om du vil. Resultatet er en kultur som er villig til å strekke seg lenger, som tør å teste ut nye løsninger for å skape vekst for selskapet, og verdi for kundene. 

Lidenskapen er vårt største fortrinn. Det gir oss mening i hverdagen og et anker for fremtiden. Det gjennomsyrer hvordan vi tenker som fagpersoner, som selskap og som mennesker. Det knytter oss sammen. 

Foto.no – lidenskap for fag, lidenskap for folk

Designkonseptet

Foto.no - logoVi har fått hjelp av WeOslo AS og Maverick AS for å utvikle det nye designet som skal illustrere vår historie, med elementer fra gammelt design. Vårt nye logosymbol symboliserer «Fag» i blått og «Folk» i varm orange og det magiske møtet som skjer i mellom. 

Konseptet for designprofilen har vi kalt for «Glød» og skal underbygge vår lidenskap. Vi er en bedrift i stadig bevegelse med mye energi. Det er derfor tatt i bruk flere sterke farger som også er satt sammen i et «spill» av farger, figurer hentet fra elementene i logoen og bilder med glød. 

Også ønsker vi selvfølgelig å skille oss litt ut.

Vi er kun i startfasen av implementeringen, og du vil nok se stadig litt mer av det nye designet i tiden som kommer både på digitale flater og i butikken. Noen flater vil være litt midlertidig til vi har alle flater klare. Blant annet venter siste rest av ombygging i butikk og butikkfasader til høsten 2022 da det blir nok en utvidelse. 

Håper du liker vår nye drakt!