Du er ikke logget inn Logg Inn Bli medlem
Fullskjerm
  • er det punkt der lys fra ett punkt (i motivet) samles i et punkt (på filmen) av en samlelinse (evt speil). Enkleste eksempel får en ved å fokusere på en stjerne, som jo er uendelig liten (for oss) og uendelig langt unna. Stjernen er i fokus når avbildningen på filmen er minst.

    Autofokus-kameraer fokuserer ved å måle avstanden til objektet og/eller ved å fokusere inntil kontrasten i fokusområdet i bildet er maksimal. Sistnevnte fungere så lenge det er struktur, helst kanter eller punkter, i bildet. Når motivet ikke er i fokus vil punktene i bildet gli over i hverandre og redusere kontrasten.